فرانسه از احتمال رایزنی برای توافق مکمل برجام گفت

خبر بد برای استقلال و پژمان منتظری
ایرنا نوشت: سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت: امانوئل مکرون احتمال رایزنی ها در آینده برای مذاکره بر سر ‘مکمل برجام’ را داده که شامل سال های پس از 2025 و موشک های بالستیک ایران خواهد بود.

خبر بد برای استقلال و پژمان منتظری