سفر کمیته بررسی لغو سخنرانی علی مطهری به مشهد

خبری بد برای هواداران رئال مادرید/آقای ستاره دو ماه خانه نشین شد
تسنیم نوشت: عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از سفر کمیته بررسی لغو سخنرانی مطهری به مشهد خبر داد.

خبری بد برای هواداران رئال مادرید/آقای ستاره دو ماه خانه نشین شد