واردات برنج ممنوع شد

خبرنگاران، پیشتازان و طلایه داران عرصه دانایی و آگاهی هستند
علی محمد شاعری از ممنوعیت واردات برنج تا پایان فصل برداشت خبر داد.

خبرنگاران، پیشتازان و طلایه داران عرصه دانایی و آگاهی هستند