توافق اعضای اوپک، شرط افزایش قیمت نفت

خانواده شهدا کشتی هدایت جامعه هستند
وزیر انرژی و معادن الجزایر درباره قیمت مناسب نفت گفت: اگر اعضای اوپک در نشست ١٧١ به توافق برسند قیمت نفت در سال آینده میلادی به ٥٠ تا ٥٥ دلار برای هر بشکه و در پایان سال به ٦٠ دلار برسد.

خانواده شهدا کشتی هدایت جامعه هستند