افشاگری 90 درباره رقم قرارداد مانوئل/720 هزار یورو فقط حق امضای ژوزه!

حکم دادگاه استیناف علیه فرمان ضدمهاجرتی ترامپ متوقف شد
90 امشب گزارش ویژه‌ای درباره مربی پرتغالی و سابق پرسپولیس منتشر کرد.

حکم دادگاه استیناف علیه فرمان ضدمهاجرتی ترامپ متوقف شد