تصویری جدید و غیرکلیشه‌ای از انسان‌شناسی زبان‌شناختی

حکم جلب نماینده تهران منتفی شد/روایت صادقی از حضور ماموران برای بازداشتش
کتاب «انسان شناسی زبان شناختی» نگاهی جدید به مسئله انسان شناسی زبان شناختی ارائه می‌کند.

حکم جلب نماینده تهران منتفی شد/روایت صادقی از حضور ماموران برای بازداشتش