مدارس ابتدایی گلستان فردا تعطیل است

حکم جلب مدعی اختراع خودروهای برقی صادر شد/ جعل امضای ابتکار
خبرگزاری میزان نوشت: تمامی مدارس ابتدایی استان گلستان فردا در دو نوبت صبح و عصر تعطیل است.

حکم جلب مدعی اختراع خودروهای برقی صادر شد/ جعل امضای ابتکار