باران شدید، بازی ایران و سوریه را نیم ساعت عقب انداخت

حکم اعدام محمد مرسی و رهبران اخوان المسلمین لغو شد
مسابقه تیم‌های ملی ایران و سوریه با نیم ساعت تاخیر آغاز می‌شود.

حکم اعدام محمد مرسی و رهبران اخوان المسلمین لغو شد

oxin channel