پایان عصر معمار فوتبال مالکانه استقلال؟

حواشی بعد از بازی استقلال / از حیا کن، رها کن تا جلسه منصوریان و رحمتی
سرمربی استقلال علاقه داشت تا دربی به او مهلت دهند.

حواشی بعد از بازی استقلال / از حیا کن، رها کن تا جلسه منصوریان و رحمتی