عضویت سه ایرانی و رییس شدن مالک باشگاه آرسنال در فدراسیون جهانی شمشیربازی

حمله ناتو به پوتین!
سایت فدراسیون شمشیربازی نوشت: مجمع انتخابات فدراسیون بین المللی شمشیربازی در شهر مسکو با ریاست میلیاردر معروف روسی و مالک باشگاه آرسنال روز گذشته انجام شد.

حمله ناتو به پوتین!