عکس | ابتکار هندی‌ها برای حفاظت از مسافران اتوبوس در مقابل آلودگی هوا

حمله حمید روحانی به هاشمی:می‌خواست رهبری را تحت فشار قرار دهد/ریشه فکری او از جبهه ملی گرفته شده است
در عکس زیر یکی از ایستگاه‌های اتوبوس در هند را مشاهده می‌کنید که برای محفاظت از مسافران اتوبوس مقابل آلودگی هوا دور آن حفاظی کشیده شده است.

حمله حمید روحانی به هاشمی:می‌خواست رهبری را تحت فشار قرار دهد/ریشه فکری او از جبهه ملی گرفته شده است