وزیرسابق خزانه‌داری آمریکا: سیاست‌های ترامپ بحران مالی درست می‌کند

حمله انتحاری در نزدیکی پارلمان افغانستان
وزیرسابق خزانه‌داری آمریکا ضمن انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ هشدار داد که اجرای طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی رئیس جمهور منتخب آمریکا زمینه ساز بحران مالی بعدی خواهد شد.

حمله انتحاری در نزدیکی پارلمان افغانستان