اتصالات مغزی بهتر در کسانی که مرتب می‌دوند

حمله افراد مسلح به مرکز پلیس در شهر سامرا
ایرنا نوشت:محققان دانشگاه آریزونا دریافتند افرادی که به‌طور مستمر به ورزش دو ومیدانی می‌پردازند، در مقایسه با اشخاصی که فعالیت کمتری دارند، اتصالات مغزی بهتری دارند.

حمله افراد مسلح به مرکز پلیس در شهر سامرا