رژیم های سخت لاغری فقط استرس شما را بالا میبرﺩ

حمایت همه‌جانبه شورای پنجم از شهردار اردبیل
«خبرجنوب» نوشت: کارشناس ارشد تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: هیچ غذا یا دارویی وجود ندارد که به شکل جادویی و در حالی که تلویزیون تماشا می کنید چربی های شما را بسوزاند.

حمایت همه‌جانبه شورای پنجم از شهردار اردبیل