گفت‌وگوی آزاده نامداری با یکی از زنان عضو شورای‌ شهر تهران

حمایت مدیرعامل سابق استقلال از فرهاد مجیدی
فاطمه دانشور، عضو شواری‌ شهر تهران، کارآفرین، مدیرعامل بنیاد خیریه مهرآفرین و فعال امور زنان در ششمین قسمت از برنامه «آبان» حضور پیدا کرد.

حمایت مدیرعامل سابق استقلال از فرهاد مجیدی