پیشگویان طلا قیمت‌های 3 تا 6 ماه آینده را چگونه می‌بینند؟

حمایت قاطع عضو شورای نگهبان از اصل نظارت بر نمایندگان
پیش بینی‌ها درباره قیمت جهانی طلا ظرف 3 و 6 ماه آینده، قیمت‌های پایین‌تری را نشان می‌دهند.

حمایت قاطع عضو شورای نگهبان از اصل نظارت بر نمایندگان