برانکو نزدیک‌تر از همیشه به رکورد قطبی

حمایت توییتری خانم بازیگر از شجاعی و حاج‌صفی
سرمربی سرخ‌ها فقط یک برد تا رسیدن به رکوردی جالب فاصله دارد.

حمایت توییتری خانم بازیگر از شجاعی و حاج‌صفی