تایلندی‌ها مراودات بانکی خود را با ایران افزایش می‌دهند

حمایت باهنر از شعارهای اشتغال‌زایی قالیباف و رئیسی
معاون اقتصادی بانک مرکزی با هدف معرفی توانمندی‌های اقتصاد ایران و تشریح دستاوردهای اقتصادی در سه سال گذشته با نمایندگان مجمع ملی تایلند دیدار کرد.

حمایت باهنر از شعارهای اشتغال‌زایی قالیباف و رئیسی