آوانگاردهای موسیقی معاصر جهان در گالری آس

حماس به مزدوران رژیم صهیونیستی فرصت بازگشت داد
علیرضا امیرحاجبی، آهنگساز، در نخستین روز اردیبهشت در گالری آس در برنامه آگورا به معرفی مهمترین هنرمندان آوانگارد جهان در زمینه موسیقی معاصر خواهد پرداخت.

حماس به مزدوران رژیم صهیونیستی فرصت بازگشت داد