توضیحات روحانی مجروح کاروان حجاج ایرانی درباره حمله عوامل تکفیری به او / عکس

حل مشکل بیمارستانها به صورت پایلوت در یکی از مراکز عملیاتی می شود
تسنیم نوشت:‌ روحانی مجروح شده ایرانی در مکه مکرمه با اشاره به حمله عوامل ناشناس گفت: در حال تردد به هتل محل اقامت بودم و که ضارب پس از مجروح کردن من با استفاده از تاریکی از محل حادثه گریخت و من خودم را به هتل رسانده و از آنجا به بیمارستان منتقل شدم.

حل مشکل بیمارستانها به صورت پایلوت در یکی از مراکز عملیاتی می شود