دیدار نوروزی لاریجانی و عارف

حفاظت از هویت تاریخی سلطانیه در گروه مشارکت همگانی
مهر نوشت: رئیس مجلس با رئیس فراکسیون امید دیدار و گفتگو کرد.

حفاظت از هویت تاریخی سلطانیه در گروه مشارکت همگانی