بزرگداشت دکتر احمدعلی رجایی‌بخارایی

حضور ۴۰۰ مهمان داخلی و خارجی در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان
مراسم بزرگداشت دکتر احمدعلی رجایی بخارایی در محل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود.

حضور ۴۰۰ مهمان داخلی و خارجی در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان