عربستان، قیمت روادید را افزایش داد

حضور ژرمن‌ها در استادیوم گلادیاتورها
ایرنا نوشت: دولت عربستان سعودی پاره ای از قوانین جدید جهت محدویت ورود خودروها و وسایل نقلیه با پلاک کویت به این کشور را اعمال کرد و تعرفه روادید را برای نخستین بار افزایش داد.

حضور ژرمن‌ها در استادیوم گلادیاتورها

نصب بیتالک