بیانیه کره جنوبی درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

حضور چهره‌های سرشناس در مراسم ترحیم پورحیدری
ایرنا نوشت: وزارت امور خارجه کره جنوبی با انتشار بیانیه ای در باره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاکید کرد که اتحاد میان دو کشور فارغ از نتایج کسب شده، تحت هر شرایطی حفظ خواهد شد.

حضور چهره‌های سرشناس در مراسم ترحیم پورحیدری

ارتقا اندروید