شهردار رشت موفق به کسب جایزه دادمان شد

حضور چند روزه مسافران در گیلان موجب پایداری اقتصاد استان است
شهردار رشت به دلیل اجرای پروژه پیاده راه سازی موفق به دریافت لوح تقدیر و جایزه دادمان در همایش تقدیر از چهره های ماندگار و کارآفرینان برتر حوزه راه و شهرسازی شد .

حضور چند روزه مسافران در گیلان موجب پایداری اقتصاد استان است