حاتمی‌کیا: دهه ۶۰ نوعی آزادی داشتیم که امروز نداریم

حضور ناو هواپیمابر روسیه در حلب
ابراهیم حاتمی کیا گفت: هیچ وقت ادعای فیلمسازی حرفه‌ای نداشتم و تنها چیزهایی را که بلد هستم می‌سازم.

حضور ناو هواپیمابر روسیه در حلب

دانلود تلگرام