برف روبی و نمک پاشی در شهر اردبیل از ابتدای شروع بارش

حضور معاون اول رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه در اردبیل
با آغاز بارش برف سنگین در اردبیل، نیروهای خدماتی شهرداری اردبیل اقدام به برفروبی و نمک پاشی معابر سطح شهر کردند

حضور معاون اول رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه در اردبیل