بی‌وفایی به سبک تایلندی‌ها / رانیری از هدایت لستر اخراج شد

حضور مشترک مشاوران ترامپ در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران
کلودیو رانیری از هدایت لسترسیتی اخراج شد.

حضور مشترک مشاوران ترامپ در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران