تصاویر | برداشت زعفران در مشهد

حضور متفاوت مهناز افشار در یک فیلم
زعفران یکی از گیاهان گران‌قیمت است که در صورتی همه ساله خوب از آن مواظبت شود، سود سرشاری نصیب زارعین می‌کند.

حضور متفاوت مهناز افشار در یک فیلم