پرسپولیسی‌ها در انجمن خیریه اوتیسم ایران

حضور شمشیر بازان اردبیلی در مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور
اعضای تیم و باشگاه پرسپولیس صبح امروز شنبه در اقدامی خیرخواهانه در انجمن خیریه اوتیسم ایران حضور پیدا کردند.

حضور شمشیر بازان اردبیلی در مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور