اخراج مربی فوتبال پس از پیروزی ۲۵ بر صفر!

حضور تیمهای تکواندو ایران با نام شهید خرازی در مسابقات قهرمانی جهان
سرمربی یک تیم جوانان در فوتبال اسپانیا پس از پیروزی ۰-۲۵ مقابل حریف برکنار شد.

حضور تیمهای تکواندو ایران با نام شهید خرازی در مسابقات قهرمانی جهان