برق‌گرفتگی در حال حفر چاه فاضلاب جان جوان اردستانی را گرفت

«حسین، کربلا، زیارت» کلید واژه های بین المللی عاشقان حسین
به گزارش ایرنا، کارشناس اورژانس بیمارستان شهید بهشتی اردستان گفت: یک مرد جوان 18 ساله اردستانی در اثر برق گرفتگی در حال حفر چاه فاضلاب جان خود را از دست داد.

«حسین، کربلا، زیارت» کلید واژه های بین المللی عاشقان حسین