تصاویر | طوفان ۱۲۰ روزه سیستان نفس‌ها به شماره انداخت

حسرتی تلخ برای فقدان نابغه ایرانی
این روز‌ها هر چه بیشتر از تابستان سپری می‌شود بر شدت طوفان در منطقه سیستان نیز افزوده می‌شود تا جایی که حتی نفس کشیدن برای مردم سخت شده است و حالا دیگر است، افزایش سرعت باد‌های ۱۲۰ روزه همراه با گرد و خاک در شمال استان و با شدت کمتر در سایر نقاط دیده می‌شود.

حسرتی تلخ برای فقدان نابغه ایرانی