واژگونی وانت پیکان و کشته و مجروح شدن سرنشینان آن

حذف نماینده پایداری‌ها از ریاست یک کمیسیون تخصصی/ چند نماینده زن در هیات رئیسه کمیسیون‌ها
در واژگونی یک دستگاه خودروی وانت پیکان در گردنه خیرآباد تویسرکان، یکی از سرنشینان در دم جان باخت و سرنشین دیگر به علت شدت جراحات وارده به بیمارستان بعثت همدان منتقل شد.

حذف نماینده پایداری‌ها از ریاست یک کمیسیون تخصصی/ چند نماینده زن در هیات رئیسه کمیسیون‌ها