طارمی بهترین بازیکن زمین شد

حذف تلخ بی‌پول‌ها از آسیا
مهدی طارمی باز هم در برد پرسپولیس نقش داشت.

حذف تلخ بی‌پول‌ها از آسیا