مقام‌های فرانسوی: تیراندازی در جنوب فرانسه، تروریستی نبود

حذف المپیاکوس از اروپا در حضور ۹۰ دقیقه‌ای انصاری‌فرد
ایرنا نوشت: مقام‌های فرانسوی می‌گویند حادثه تیراندازی که روز پنجشنبه در مدرسه‌ای واقع در جنوب آن کشور رخ داد، حمله تروریستی نبوده است.

حذف المپیاکوس از اروپا در حضور ۹۰ دقیقه‌ای انصاری‌فرد