حمایت ۵۸۵ میلیارد دلاری از تولیدکنندگان بخش کشاورزی

حدیث فولادوند: تماشای «معمای شاه» کنکاشی در تاریخ است
کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال های 2015- 2013 میلادی سالانه با اختصاص 585 میلیارد دلار از تولیدکنندگان بخش کشاورزی حمایت کرده اند.

حدیث فولادوند: تماشای «معمای شاه» کنکاشی در تاریخ است