تشریح فرآیند شرکت غیرحضوری در انتخابات نظام پزشکی

حجت‌الاسلام طباطبایی از حسین فریدون عیادت کرد
ایسنا نوشت: واجدان شرایط در انتخابات نظام پزشکی می‌توانند با تأیید شماره تفلن همراه خود از طریق سامانه 2000190 به صورت غیرحضوری در انتخابات شرکت کنند.

حجت‌الاسلام طباطبایی از حسین فریدون عیادت کرد