پوشک هوشمند!؛ فناوری جدید برای اعلام زمان تعویض

حبیب ایل‌بیگی در پشت صحنه «ماهور» حاضر شد
یک تیم در دانشگاه ریتسومیکان در ژاپن در حال کار بر روی ساخت یک پوشک هستند که زمان تعویض خود را اعلام می‌کند.

حبیب ایل‌بیگی در پشت صحنه «ماهور» حاضر شد