مجلس بودجه سال آینده را تصویب کرد

حبیبی:‌ اصلاح‌طلبان به عنوان یک جریان منفی در عرصه سیاست‌ورزی حضور دارند
ایسنا نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودجه ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی کل کشور در سال ۹۶ را به تصویب رساندند.

حبیبی:‌ اصلاح‌طلبان به عنوان یک جریان منفی در عرصه سیاست‌ورزی حضور دارند