مهلت دریافت مدارک طرح رتبه‌بندی روزنامه‌ها تمدید شد

حباب سکه شکست
اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، طی اطلاعیه‌ای با اشاره به دریافت مدارک 83 روزنامه تا 25 اسفند، از تمدید مهلت دریافت مدارک شرکت در طرح رتبه‌بندی روزنامه‌ها خبر داد.

حباب سکه شکست