ایجاد پل ارتباطی بین محیط‌ آموزشی و مشاغل حرفه‌ای در ایران

حاکم مکه: برای حجاج ایرانی شروط خاصی نگذاشتیم
اولین گروه از جوانان ایرانی، دوره آکادمی آموزش مبانی فروش را که توسط نستله ایران در مرداد ماه سال جاری برگزار شد، با موفقیت به پایان رساندند. آکادمی آموزش مبانی فروش یکی از دوره‌های تخصصی است که به منظور آموزش مهارت‌های اشتغال برای جوانان ایرانی برگزار شده است.

حاکم مکه: برای حجاج ایرانی شروط خاصی نگذاشتیم