فیلم | ورود مجروحان حادثه تروریستی عراق به مرز مهران

حال و هوای گرم گالری‌ها در روزهای سرد پاییز
ورود مجروحان حادثه تروریستی عراق به مرز مهران را در ویدئوی زیر ببینید.

حال و هوای گرم گالری‌ها در روزهای سرد پاییز