تقدیر تهیه کننده برنامه شب های موسیقی فولکلور کردستان از استقبال باشکوه مردم

حادثه ای که برای «خبری ها» ختم به خیر شد
سالار علافی تهیه کننده برنامه شب های موسیقی فولکلور کردستان از استقبال باشکوه مردم شهر سنندج تقدیر کرد.

حادثه ای که برای «خبری ها» ختم به خیر شد