چینی‌ها چطور از هوش مصنوعی پول درمی‌آورند؟

جوان شایسته در اکثر خانه‌ها موجود است!
هوش مصنوعی را به همراه بیوتکنولوژی دو عامل تعیین‌کننده سرنوشت کشورها و حتی اقوام در قرن بیست و یکم می‌دانند. این گزارش را بخوانید تا بدانید رقابت چقدر جدی است.

جوان شایسته در اکثر خانه‌ها موجود است!