فروش اقساطی تحویل فوری خودروهای وارداتی

جهانگیری: مدیران را با تهمت از صحنه خارج نکنیم /همه کسانی که معوقات بانکی دارند را به چشم بد نبینید
شرکت آداک خودرو در نظر دارد کلیه خودروهای وارداتی موجود در بازار ایران را با شرایط فروش اقساطی تحویل فوری و بدون ضامن ارائه نماید.

جهانگیری: مدیران را با تهمت از صحنه خارج نکنیم /همه کسانی که معوقات بانکی دارند را به چشم بد نبینید

دانلود ایمو برای گوشی