رئیس جمهور پاکستان راهی بیمارستان شد

جهانگیری در گفتگو با حیدرالعبادی: هدایت همزمان نبردموصل و مراسم‌اربعین‌حسینی نشانگر اقتدار عراق است
تسنیم نوشت: «ممنون حسین» رئیس جمهور پاکستان به دلیل عارضه قلبی با بالگرد به بیمارستانی در پایتخت این کشور منتقل شد.

جهانگیری در گفتگو با حیدرالعبادی: هدایت همزمان نبردموصل و مراسم‌اربعین‌حسینی نشانگر اقتدار عراق است

تلگرام نارنجی