اهتمام دامپزشکی کردستان برای توسعه صادرات دام/ کردستان قطب تولید ماهی قزل آلا

جهانگیری: تبدیل کردن سانحه برخورد دو قطار به مساله جناحی و سیاسی ظلم به کشور است
مدیرکل دامپزشکی کردستان از فعالیت هایی سخن گفت که با وجود کمبود اعتبارات، خدمات شایانی به کشاورزان و فعالان عرصه دام محسوب می شود.

جهانگیری: تبدیل کردن سانحه برخورد دو قطار به مساله جناحی و سیاسی ظلم به کشور است