جزییاتی از مرگ کیانوش دوساله هنگام بازی با الاکلنگ

جنگ استقلال و سپاهان بر سر جپاروف ادامه دارد
دادستان عمومی و انقلاب شهربابک از رسیدگی با قید فوریت به حادثه پارک ولیعصر(عج) این شهرستان خبر داد و گفت: علت اصلی مرگ کیانوش کودک دو ساله شهربابکی، نبود حصار مناسب برای جدا کردن حریم وسیله بازی الاکلنگ از سایر وسایل اسباب بازی پارک بوده است.

جنگ استقلال و سپاهان بر سر جپاروف ادامه دارد