فیلم | اولین ویدئوی توئیتری احمدی‌نژاد به زبان انگلیسی | من را فالو کنید

جنگ، صدام، ترکیه و نفت؛ مقصران خشک شدن هورالعظیم
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی با ورود به شبکه توئیتر ویدئویی از خود منتشر کرد و از هواداران خود به زبان انگلیسی خواست تا او را فالو کنند.

جنگ، صدام، ترکیه و نفت؛ مقصران خشک شدن هورالعظیم